ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „KONČULj-SINGERIT 1“ U BUJANOVCU
19.10.2020.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „KONČULj-SINGERIT 1“ U BUJANOVCU

Realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Končulj - Singerit 1“, opština Bujanovac, površine 269.280 m2, počela je 15.10.2020. godine.

Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok N.V.O. „IN Demining“, Pale, Republika Srpska, BiH, realizuje ovaj projekat na terenu.

Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Republike Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Preduzeće „Trotil“ d.o.o., Sarajevo, BiH, angažovano je od strane ITF-a i donatora kao monitorska organizacija na ovom projektu.

Razminiranjem ove lokacije doprineće se povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva.