ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » UČEŠĆE CENTRA NA REGIONALNOJ RADIONICI „PROCENA POTREBA I PLANIRANjE POBOLjŠANjA KAPACITETA UPRAVLjANjA KVALITETOM NACIONALNIH/DRŽAVNIH TELA ZA PROTIVMINSKO DELOVANjE“ U SARAJEVU
15.12.2022.

UČEŠĆE CENTRA NA REGIONALNOJ RADIONICI „PROCENA POTREBA I PLANIRANjE POBOLjŠANjA KAPACITETA UPRAVLjANjA KVALITETOM NACIONALNIH/DRŽAVNIH TELA ZA PROTIVMINSKO DELOVANjE“ U SARAJEVU

UČEŠĆE CENTRA NA REGIONALNOJ RADIONICI „PROCENA POTREBA I PLANIRANjE POBOLjŠANjA KAPACITETA UPRAVLjANjA KVALITETOM NACIONALNIH/DRŽAVNIH TELA ZA PROTIVMINSKO DELOVANjE“ U SARAJEVU UČEŠĆE CENTRA NA REGIONALNOJ RADIONICI „PROCENA POTREBA I PLANIRANjE POBOLjŠANjA KAPACITETA UPRAVLjANjA KVALITETOM NACIONALNIH/DRŽAVNIH TELA ZA PROTIVMINSKO DELOVANjE“ U SARAJEVU

U periodu od 13. do 14. decembra 2022. godine, u Sarajevu, BiH, Centar za razminiranje Republike Srbije učestvovao je na regionalnoj radionici, u organizaciji Norveške narodne pomoći, pod nazivom „Procena potreba i planiranje poboljšanja kapaciteta upravljanja kvalitetom nacionalnih/državnih tela za protivminsko delovanje“.

Radionica, na kojoj je bilo prisutno 38 učesnika, imala je za cilj prikupljanje informacija od zainteresovanih strana, uključujući organizaciju, iskustva i potrebe centara za protivminsko delovanje, kao i državnih institucija i organizacija uključenih u protivminsko delovanje iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u primeni sistema upravljanja kvalitetom.

UČEŠĆE CENTRA NA REGIONALNOJ RADIONICI „PROCENA POTREBA I PLANIRANjE POBOLjŠANjA KAPACITETA UPRAVLjANjA KVALITETOM NACIONALNIH/DRŽAVNIH TELA ZA PROTIVMINSKO DELOVANjE“ U SARAJEVU UČEŠĆE CENTRA NA REGIONALNOJ RADIONICI „PROCENA POTREBA I PLANIRANjE POBOLjŠANjA KAPACITETA UPRAVLjANjA KVALITETOM NACIONALNIH/DRŽAVNIH TELA ZA PROTIVMINSKO DELOVANjE“ U SARAJEVU

Pored Centra za razminiranje, delegaciju Republike Srbije, činili su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Direkcija policije, Sektor za vanredne situacije i Žandarmerija.

BiH su predstavljali Centar za uklanjanje mina u BiH, Federalna uprava civilne zaštite Republike Srpske i Oružane snage BiH, dok je Crnu Goru predstavljalo Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija za zaštitu i spasavanje.

Takođe, prisutni su bili i predstavnici Ambasade Švajcarske u Sarajevu, EUFOR-a, kao i Globalnog trening centra NPA za obuku pasa za detekciju.

Na radionici je predstavljen projekat „Poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom nacionalnih tela i centara za protivminsko delovanje na Zapadnom Balkanu”, koji Norveška narodna pomoć sprovodi u periodu od 2022-2023. godine, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.