ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Kontrola kvaliteta prema Projektu za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada
02.11.2022.

Kontrola kvaliteta prema Projektu za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada

Kontrola kvaliteta prema Projektu za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada

01.11.2022. godine, Centar za razminiranje je, u okviru praćenja realizacije „Projekta za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada“, broj 0276/22, obavio kontrolu kvaliteta radova prema Delu I Projekta koji je podeljen u četiri faze i odnosi se na projektovanu površinu koja se nalazi na kopnenom delu kod reke Dunav na mestu gde će biti izgrađen most.

Podsećanja radi, tokom bombardovanja 1999. godine, grad Novi Sad bio je je bio jedan od najteže bombardovanih gradova. Mete bombardovanja bili su vojni, privredni, saobraćajni, zdravstveni, obrazovni, stambeni i mnogi drugi civilni objekti.

Kontrola kvaliteta prema Projektu za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada

S obzirom da je tokom bombardovanja uništen i Most Slobode preko reke Dunav, opravdano je očekivati da se na sumnjivoj opasnoj površini nalazi EOR.

Realizacijom ovog projekta otkloniće se opasnost koju EOR predstavlja za izgradnju mosta i bezbednost ljudi.

Kontrola kvaliteta prema Projektu za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada

Ovom prilikom obavljena je kontrola dela radova prema 2. i 3. fazi, koje podrazumevaju pregled površina na kojima je izvođač „Millennium Team“, d.o.o. Beograd obavio dubinsko snimanje do 3, odnosno 6 metara.

Kontrola kvaliteta prema Projektu za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji za izgradnju mosta preko reke Dunav u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Sada

Tom prilikom nisu utvrđene kritične greške određene ovim projektom. Tokom dosadašnjeg izvođenja radova, izvođač je pronašao oružje – automatsku pušku sa 5 okvira sa određenom količinom municije.

Takođe, izvršeno je uvođenje izvođača u 4. fazu koja podrazumeva korišćenje „bore hole“ metode.

Izvođač nastavlja radove u koordinaciji sa Centrom za razminiranje.