ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE POVRŠINE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA PODRUČJU POTEZA 4, NA DEONICI AUTOPUTA E-763 PRELjINA - POŽEGA
22.08.2022.

KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE POVRŠINE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA PODRUČJU POTEZA 4, NA DEONICI AUTOPUTA E-763 PRELjINA - POŽEGA

KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE POVRŠINE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA PODRUČJU POTEZA 4, NA DEONICI AUTOPUTA E-763 PRELjINA - POŽEGA

19.08.2022. godine, Centar za razminiranje je, u okviru praćenja realizacije Projekta za čišćenje površine od eksplozivnih ostataka rata na području Poteza 4, na deonici autoputa E-763 Preljina - Požega, broj 0267/22, obavio kontrolu kvaliteta radova prema 4. fazi projekta, koja podrazumeva primenu „borehole“ metode.

“Borehole” metoda se koristi za lociranje podzemnih anomalija, a sprovodi se pre početka građevinskih radova kako bi se osiguralo da su sve bušotine na predmetnom području bezbedne za dalju upotrebu.

KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE POVRŠINE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA PODRUČJU POTEZA 4, NA DEONICI AUTOPUTA E-763 PRELjINA - POŽEGA

Za snimanje i prikupljanje podataka koriste se specijalne sonde, koje se spuštaju vertikalno u prethodno pripremljene bušotine, dok se podaci konstantno očitavaju dok se ne prođe cela dubina bušotine.

Prilikom kontrole, nisu utvrđene kritične greške određene ovim projektom.

KONTROLA KVALITETA PREMA PROJEKTU ZA ČIŠĆENjE POVRŠINE OD EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA NA PODRUČJU POTEZA 4, NA DEONICI AUTOPUTA E-763 PRELjINA - POŽEGA

Izvođač nastavlja radove u koordinaciji sa Centrom za razminiranje.

Podsećamo, da će se nakon čišćenja od EOR sa ovih površina, otkloniti opasnost koju oni predstavljaju za izgradnju Poteza 4, na deonici autoputa E-763 Preljina - Požega.