ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU ZA TEHNIČKO IZVIĐANjE LOKACIJE FRUŠKA GORA, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA, NASELjE LEŽIMIR
21.07.2022.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU ZA TEHNIČKO IZVIĐANjE LOKACIJE FRUŠKA GORA, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA, NASELjE LEŽIMIR

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU ZA TEHNIČKO IZVIĐANjE LOKACIJE FRUŠKA GORA, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA, NASELjE LEŽIMIR

Realizacija Projekta za tehničko izviđanje lokacije “Fruška gora” opština Sremska Mitrovica, naselje Ležimir, koji je Centar za razminiranje izradio na osnovu podataka prikupljenih netehničkim izviđanjem, započela je 15.07.2022. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd.

Lokacija „Fruška Gora“, nalazi se na južnim obroncima Nacionalnog parka Fruška gora, kod napuštenog hotela Ležimir.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU ZA TEHNIČKO IZVIĐANjE LOKACIJE FRUŠKA GORA, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA, NASELjE LEŽIMIR UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU ZA TEHNIČKO IZVIĐANjE LOKACIJE FRUŠKA GORA, OPŠTINA SREMSKA MITROVICA, NASELjE LEŽIMIR

Nakon obavljenog tehničkog izviđanja utvrdiće se da li je površina tehničkog izviđanja bezbedna za dalju upotrebu za posetioce nacionalnog parka “Fruška gora” i životnu sredinu.