ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji „Sloboda Čačak 5“
01.06.2022.

Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji „Sloboda Čačak 5“

Realizacija Projekta za čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji „Sloboda Čačak 5“, koji je Centar za razminiranje izradio po zahtevu kompanije ,,Sloboda,, a.d. Čačak, započela je 01. 06. 2022. godine, uvođenjem u posao izvođača radova „Millennium Team“ d.o.o., Beograd.

Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji „Sloboda Čačak 5“ Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji „Sloboda Čačak 5“

Površina za čišćenje nalazi se na teritoriji grada Čačka, izvan kruga kompanije „Sloboda“ a.d. Čačak, u kojoj je juna prošle godine usled požara i eksplozije došlo do rasipanja NUS-a u i van kruga fabrike.

U prethodnom periodu, takođe na zahtev kompanije „Sloboda“ a.d. Čačak, koja je i investitor radova, izrađena su 4 projekta čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokacijama na kojima je došlo do rasipanja NUS nakon eksplozije i požara.

Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji „Sloboda Čačak 5“ Uvođenje u posao prema Projektu za čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji „Sloboda Čačak 5“

Ovim kompanija „Sloboda“ a.d. Čačak pokazuje da je društveno odgovorna kompanija, koja prepoznaje da se nakon čišćenja od NUS sa ovih lokacija otklanja opasnost koju oni predstavljaju, pre svega, za ljude i životnu sredinu i doprinosi povećanju bezbednosti stanovnika i stvaranju mogućnosti za bezbedno korišćenje poljoprivrednog zemljišta.