ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „DENINO BRDO“ U KRAGUJEVCU
05.11.2020.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „DENINO BRDO“
U KRAGUJEVCU

05.11.2020. godine, uvođenjem u posao izabranog izvođača „Millennium Team“-a d.o.o., Beograd, započela je realizacija projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata saobraćajnice u kompleksu „Denino brdo“, broj 0229/20, grad Kragujevac, ukupne površine 17.870 m2.

Površina za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) nalazi se na teritoriji grada Kragujevca i obuhvata prostor na kome se gradi vodovodna i kanalizaciona linija i saobraćajnica u kompleksu Denino brdo, gde se izvode radovi na izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Centar za razminiranje, koji je izradio ovaj projekat, pratiće realizaciju i vršiti kontrolu kvaliteta nad radovima.

Ovaj projekat se finansira sredstvima koja je obezbedio investitor Gradska uprava za razvoj Grada Kragujevca.