ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна »Дообука у Сјеници
29.06.2020.

Дообука у Сјеници

  Дообука у Сјеници

У периоду 18-19.06.2020. године, запослени у Центру за разминирање Републике Србије, у склопу реализације пројекта за чишћење касетне муниције са локације „Сјеница-Вапа 1“, општина Сјеница, учествовали су у дообуци „Обезбеђење квалитета и контрола квалитета на пројектима хуманитарног разминирања, са нагласком на уклањање касетне муниције - Позитивна пракса». Организатор и извођач дообуке је било Удружење за борбу против мина "СТОП Минама", Пале, Република Српска, БиХ. Један од предавача је био и Бранислав Крљаш, из Центра за уклањање мина у БиХ – Сектор за операције, са вишегодишњим искуством на пословима обезбеђења и контроле квалитета

Основни циљ дообуке било је упознавање са позитивним праксама које су усвојене на пројектима хуманитарног разминирања у региону Југостичне Европе (БиХ, Србија, Северна Македонија), и то са евиденцијама и извештавањем, интерним и екстерним обезбеђењем квалитета и контролом квалитета, мерама безбедности и заштитном опремом, организацијом радилишта, радом у радним стазама, деминерским несрећама.